Sprejemni preizkusi in vpis za šolsko leto 2018/2019

Za vpis v predšolsko glasbeno vzgojo (letnik rojstva 2013), glasbeno pripravnico (letnik rojstva 2012) in baletni oddelek (6, 7, 8 in 9 let stari otroci) sprejemni preizkus ni potreben. Vpis v te skupine kakor tudi vpis sprejetih učencev k individualnemu pouku inštrumentov in petja bosta potekala od 6. do 8. junija 2018 v tajništvu šole.

Sprejemni preizkusi pred vpisom v šolsko leto 2018/19 bodo potekali:

  • v petek, 25. maja 2018, od 17.00 dalje,
  • v soboto, 26. maja 2018, od 9.00 dalje in
  • v ponedeljek, 28. maja 2017, od 17.00 dalje.

 

Na sprejemni preizkus se je treba prijaviti od ponedeljka, 7. maja, do srede, 9. maja 2018 preko e-prijave na šolski spletni strani ali iste dni v tajništvu Glasbene šole Radovljica (PON in TOR: 9h-13h; SRE: 11h-17h).

Za več informacij si poglejte POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (spodaj).

1. KAKO POTEKA VPIS V GLASBENO ŠOLO RADOVLJICA?

Glasbena šola Radovljica vpisuje samo kandidate iz svojega šolskega okoliša (občine: Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje).

Število učencev je omejeno, zato je pogoj za vpis k individualnemu pouku inštrumentov in petja uspešno opravljen sprejemni preizkus (velja tudi za otroke, ki so že obiskovali pouk PGV in GP).

Za vpis v skupine za Predšolsko glasbeno vzgojo (5 let stari otroci), Glasbeno pripravnico (6 let stari otroci), Plesno pripravnico (6, 7 in 8 let stari otroci) ter 1. razred baleta (9 let stari otroci) sprejemni preizkus ni potreben – otroke vpisujemo do zapolnitve mest.

2. KDAJ BODO LETOS SPREJEMNI PREIZKUSI?

Sprejemni preizkusi pred vpisom v šolsko leto 2018/19 bodo potekali:

  • v petek, 25. maja 2018, od 17.00 dalje,
  • v soboto, 26. maja 2018, od 9.00 dalje in
  • v ponedeljek, 28. maja 2018, od 17.00 dalje.
3. ALI BOMO O TERMINU SPREJEMNEGA PREIZKUSA OBVEŠČENI?

Ne.

Spremljati je treba spletno stran ali oglasno desko GŠ Radovljica, kjer bo po 16. maju objavljen natančen razpored.

4. ALI SE JE TREBA ZA OPRAVLJANJE SPREJEMNEGA IZPITA PREDHODNO PRIJAVITI?

Da.

Prijava je mogoča od ponedeljka, 7. maja, do srede, 9. maja 2018.

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spletni strani šole, ali iste dni v tajništvu šole na Linhartovem trgu 1 v Radovljici, II. nadstropje (PON, TOR: 9h-13h, SRE: 11h-17h).

5. KOLIKO INŠTRUMENTOV JE POTREBNO NAVESTI V PRIJAVI?

V prijavi je poleg inštrumenta, ki si ga otrok najbolj želi igrati, mogoče navesti še enega ali dva rezervna – za vsak primer, če pri izbranem inštrumentu ne bi bilo dovolj prostora.

6. ČE NAVEDEMO VEČ INSTRUMENTOV – ALI BO MORAL OTROK OPRAVLJATI IZPIT V VEČ KOMISIJAH?

Ne, otroka razporedimo h komisiji za inštrument, ki je naveden na prvem mestu – postopek je v vseh komisijah poenoten.

7. KAKO OTROKA PRIPRAVITI NA SPREJEMNI PREIZKUS?

Otroka na sprejemni preizkus ni treba posebej pripravljati, saj preverjamo posameznikov melodični in ritmični posluh. Lahko pa kandidat že vnaprej izbere in pripravi pesmico, ki jo bo zapel pred komisijo.

8. IN KAJ PO SPREJEMNEM IZPITU?

V določenem času po sprejemnem izpitu boste na dom dobili pošto z obvestilom, ali je otrok sprejet v glasbeno šolo (v tem primeru ga boste med 6. in 8. junijem 2018 prišli vpisat v tajništvo šole), ali je v čakalni vrsti (včasih se med šolskim letom kako mesto sprosti), ali pa sprejemnega preizkusa ni opravil.

9. KAKO PA OTROKA VPIŠEM V PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO, GLASBENO PRIPRAVNICO, PLESNO PRIPRAVNICO in 1. RAZRED BALETA?

Vpis v te oblike skupinskega pouka bo potekal med 6. in 8. junijem 2018 (brez sprejemnega preizkusa, do zapolnitve mest).

10. KOLIKO MORAJO BITI OTROCI STARI ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO?

Priporočljiva starost in trajanje izobraževanja sta pri različnih predmetih različna:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Dopolnjeni_predmetnik_ucni_nacrt_Trajanje_izobrazevanja.pdf.

Nekateri dejavniki (npr. fizične predispozicije, deficitarni inštrumenti ipd.) pa lahko v posameznih primerih omogočijo odstopanja v starosti za leto ali dve.

11. ALI STA PREDŠOLSKA GLASBENA ŠOLA IN GLASBENA PRIPRAVNICA POGOJ ZA VPIS?

Ne. Tudi učenci, ki so obiskovali pouk PGV in GP, morajo enako opravljati sprejemni izpit in nimajo nobene prednosti pred tistimi, ki tega pouka niso obiskovali.

Pogosta vprašanja si lahko preneste tudi v PDF obliki

Vpis 2018 - pogosta vprašanja

407,8 KB