Program

Glasbena šola RadovljicaIzobraževalni program Glasbene šole Radovljica obsega naslednje skupine učnih predmetov:

godala: violina, viola, violončelo
pihala: flavta, kljunasta flavta, klarinet, saksofon, fagot
trobila: trobenta, pozavna, rog, evfonij
tolkala
inštrumenti s tipkami: klavir, orgle, harmonika, diatonična harmonika (nadstandard)
brenkala: kitara, citre
petje
nauk o glasbi in solfeggio

komorna igra
orkestri: godalni, pihalni, dva harmonikarska, godalni in kitarski ansambel
otroški pevski zbor
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica
plesna pripravnica (nadstandard)
balet (nadstandard)

Od šolskega leta 2010/11 dalje traja šolanje pri večini instrumentov osem let (nižja stopnja 6, višja pa 2 leti). Izjema so le orgle (2 + 2 leti) ter petje in citre (4 + 2 leti).

Delo pri predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici poteka skupinsko enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut.

Pouk plesne pripravnice poteka dvakrat tedensko po 45 minut.

Pouk baleta poteka dvakrat tedensko po 60 minut.

Pouk instrumenta poteka individualno dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut (izjemoma, zaradi utemeljenih razlogov, po dogovoru z učiteljem in z dovoljenjem ravnatelja enkrat tedensko).

Pouk nauka o glasbi in solfeggia poteka skupinsko in sicer enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut (odvisno od velikosti skupine).

Nauk o glasbi (ali solfeggio) je obvezen predmet poleg instrumenta. Korepeticije, orkestri in komorno-ansambelska igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.

V tem šolskem letu bodo na šoli delovali naslednji orkestri in komorni sestavi:
Godalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Peter Avšič
Pihalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Dejan Rihtarič
Starejši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Gašper Primožič
Mlajši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 180 minut
Dirigent: Gašper Primožič
Kitarski ansambel: enkrat  tedensko po 90 minut
Dirigent: Zoran Kaličanin
Godalni ansambel: enkrat  tedensko po 60 minut
Dirigentka: Vanja Stare Vinkovič
Otroški pevski zbor: enkrat tedensko po 60 minut
Mentor: Dejan Rihtarič
Kvintet harmonik, kvartet klarinetov, godalni trio, klavirski trio, skupina harmonik v Bohinju, pihalni trio in druge, priložnostno sestavljene komorne skupine