Prispevki

Glasbena šola RadovljicaPrispevki, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki za učence glasbene šole, so namenjeni pokrivanju tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj.

 

Prispevki staršev (ne glede na odsotnost!) so:
*odločite se za enkratni znesek ali mesečno 10 obrokov

enkratni znesek mesečno 10 obrokov
vpisnina 20,00 € /
inštrument z naukom o glasbi 260,00 € 26,00 €
samo nauk o glasbi 180,00 € 18,00 €
predšolska glasbena vzgoja 180,00 € 18,00 €
glasbena pripravnica 180,00 € 18,00 €
plesna pripravnica 350,00 € 35,00 €
izposojnina oz. obrabnina glasbil 140,00 € 14,00 €

Če obiskuje Glasbeno šolo Radovljica več otrok iz ene družine, plačuje najstarejši otrok v glasbeni šoli polno šolnino, vsak naslednji pa znižano, razen če obiskuje skupinski pouk (nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, plesna pripravnica).

Nadstandardni program se v celoti pokriva iz prispevkov staršev: 650 € letno ali mesečno 10 obrokov po 65 €.

Za višino denarnega prispevka staršev v šolskem letu 2017/2018 za šolanje otrok v Glasbeni šoli Radovljica imamo soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.